na

Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3197
Trước & đúng hạn: 3197
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2022 02:58:47)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAI VU - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: BÙI THỊ THANH THẢO

Địa chỉ: Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3729.990

Email: laivu.kthd@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 47,863