na
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
97.9%
Số hồ sơ xử lý: 1021
Trước & đúng hạn: 1016
Trễ hạn: 5
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2021 11:02:06)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LAI VU - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập: BÙI THỊ THANH THẢO

Địa chỉ: Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương

Điện thoại: 0220.3729.990

Email: laivu.kthd@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 7,805